Du har 14 dages returret, når du handler online på www.stvalentin.dk. Din fortrydelsesfrist starter først, den dag du modtager din(e) vare(r).

Som en ekstra service tilbyder vi, at du altid kan komme forbi vores butik i Aarhus og returnere varer, som du har købt online.

Bemærk, du selv skal betale for fragt, hvis du ønsker at returnere en vare, du har købt på stvalentin.dk. Du kan med fordel bestille vores returlabel til 49 kr. Så er du nemlig sikker på, at din pakke er forsikret.

Sådan gør du:
- Udfyld vedlagte returformular
- Bestiller en returseddel her: https://return.shipmondo.com/stvalentin-returneringer
- Aflever pakken på nærmeste pakkeshop

Vi refunderer pengene for din ordre så snart vi modtager din returnering.

Husk, det er kundens ansvar, at varerne er forsvarligt pakket ind. Du har ansvaret for pakken/varerne, indtil vi modtager den/dem. Behold derfor din postkvittering og trackingnummer. Venligst returnér varen/varerne ubrugt og i samme stand som ved modtagelsen. Vi forbeholder os retten til at afvise en vare, hvis emballagen er ødelagt eller på anden vis ikke kan sælges videre. Alle originale emballage, prismærker mv. skal returneres sammen med produktet uden at være blevet manipuleret med.