Du har 14 dages returret, når du handler online på www.stvalentin.dk. Din fortrydelsesfrist starter først den dag, du modtager din(e) vare(r).

Som en ekstra service tilbyder vi, at du altid kan komme forbi vores butik i Aarhus og returnere varer, du har købt online.

Bemærk, du selv skal betale for fragt, hvis du ønsker at returnere en vare. Du kan med fordel bestille vores returlabel, som koster 49 kr. Så er du nemlig sikker på, at din pakke er forsikret.

Sådan gør du:
- Udfyld vedlagte returformular
- Bestil en returseddel her: https://return.shipmondo.com/stvalentin-returneringer
- Indlever pakken på nærmeste GLS-pakkeshop

Vi refunderer pengene for din ordre så snart vi modtager din returnering og du vil modtage en mail herom.

Kontakt os på kundeservice@stvalentin.dk eller på telefon +45 50 96 84 57 (KUN opkald), hvis du har spørgsmål til hvordan du ombytter en vare.

Husk, det er kundens ansvar, at varerne er forsvarligt pakket ind. Du har ansvaret for pakken/varerne, indtil vi modtager den/dem. Behold derfor din postkvittering og trackingnummer. Venligst returnér varen/varerne ubrugt og i samme stand som ved modtagelsen. Vi forbeholder os retten til at afvise en vare, hvis emballagen er ødelagt eller på anden vis ikke kan sælges videre. Alle originale emballage, prismærker mv. skal returneres sammen med produktet uden at være blevet manipuleret med.